Social Blue Open

Social Blue Open wordt Leads.io

Toernooi reglement

sb logo combi 03 edited kopie Custom

Toernooibepalingen Social Blue Open 2019

 1. Voor dit toernooi geldt het Toernooireglement 2019 van de KNLTB.
 2. Deelnemers moeten door het op de ledenpas en in MijnKNLTB vermelde bondsnummer kunnen aantonen lid te zijn van de KNLTB, dan wel als bondskaarthouder te zijn geregistreerd of kunnen aantonen lid te zijn van enig andere bij de ITF aangesloten bond. Alleen zij die een bondsnummer kunnen overleggen dat geldig is in de periode waarin het toernooi verspeeld wordt, worden geacht aangetoond te hebben lid te zijn van een bij de ITF aangesloten bond. Deelnemers zijn verplicht, vóór het spelen van hun eerste partij, hun ledenpas aan de toernooileiding te overhandigen ter identificatie.
 3. Het toernooi wordt gespeeld van maandag 17 juni tot en met zondag 23 juni 2019. De toernooileiding behoudt zich het recht voor, om al in het voorweekeinde van zaterdag 15 juni 2019 en zondag 16 juni 2019 te starten met het toernooi.
 4. In de categorieën 2 en 3 worden de onderdelen HE, DE, HD & DD georganiseerd. In de categorieën 4, 5, 6, 7, 8 17+, 6 35+ & 7 35+ worden de onderdelen HE, DE, HD, DD en GD georganiseerd. Om te kunnen meedoen aan een onderdeel met een leeftijdsbegrenzing dient men vóór 1 januari 2020 die leeftijdsaanduiding te hebben bereikt. Alle partijen worden om twee gewonnen sets gespeeld met een tiebreak op de stand 6-6. Er wordt gespeeld volgens een afvalschema. Bij 3 of 4 inschrijvingen per onderdeel kan er besloten worden om in poules te spelen. Er wordt geen verliezerronde gespeeld.
 5. De kosten voor deelname bedragen € 9,50 per persoon per onderdeel en zal na acceptatie van de deelnemer na de door de bondsgedelegeerde goedgekeurde loting via eenmalige machtiging voor een automatische incasso in week 24 van 2019 worden geïncasseerd. Deelnemers zijn gehouden om het inschrijfgeld te voldoen voor elk onderdeel waarin zij worden opgenomen, onafhankelijk van het deelnemen.
 6. De maximum toernooicapaciteit is vastgesteld op 400 wedstrijden. Bij overschrijving wordt er geselecteerd op beschikbaarheid en speelsterkte. Deelnemers kunnen maximaal voor 2 onderdelen inschrijven. Er mag niet meer dan twee verhinderingen per onderdeel worden opgegeven. Een dubbelspel wordt alleen geaccepteerd indien van beide spelers een inschrijving is ontvangen.
 7. Indien bij de inschrijving geen verhinderingen zijn opgegeven, wordt de deelnemer geacht geen verhinderingen te hebben. Als bij inschrijving kenbaar wordt gemaakt dat de deelnemer beschikbaar is in het weekend van 15-16 juni 2019 van het toernooi, kan de deelnemer deze beschikbaarheid alleen herroepen als hij aantoonbare verplichtingen heeft in een goedgekeurd toernooi in de voorafgaande speelweek. Voor het finaleweekeinde worden op zaterdag alleen verhinderingen geaccepteerd voor beroepsmatige werkzaamheden en op de finaledag zijn geen verhinderingen toegestaan.
 8. Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de gronden van de weigering bij de toernooileiding vernemen.
 9. De inschrijving voor het toernooi sluit op vrijdag 7 juni 2019 om 23.00 uur of eerder, indien het maximum aantal te spelen partijen is bereikt. Inschrijving via toernooi.nl en/of www.tvhoorn.nl. De toernooileiding behoudt zich het recht voor om onderdelen samen te voegen of geheel te laten vervallen.
 10. Het is een speler niet toegestaan in te schrijven voor meer dan één goedgekeurd toernooi, waarvan de data geheel of gedeeltelijk samenvallen. Met uitzondering van een goedgekeurd toernooi dat maximaal één dag duurt en dat niet samenvalt met de laatste dag van een ander goedgekeurd toernooi.
 11. Het is een speler evenmin toegestaan in te schrijven voor een goedgekeurd toernooi, indien die speler ook heeft ingeschreven voor een toernooi of deelneemt aan een toernooi dat is goedgekeurd door de ITF of door een bij de ITF aangesloten bond, waarvan de data geheel of gedeeltelijk samenvallen met die van het goedgekeurde toernooi.
 12. Het aanvaarden van een uitnodiging tot deelname aan een toernooi dat door de ITF of door een bij de ITF aangesloten bond is goedgekeurd, wordt gelijkgesteld met te hebben ingeschreven voor dit toernooi.
 13. Terugtrekken van inschrijving voor deelneming aan het toernooi mag tot uiterlijk vrijdag 7 juni 2019 om 23.00 uur en dient schriftelijk (is ook per e-mail) te gebeuren. Niet-reglementair terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerde rapport en aanmelding bij de Commissie Administratieve Overtredingen.
 14. Slechts voor de eerste te spelen partij ontvangen de deelnemers uiterlijk in week 24 van 2019 een oproep per e-mail. Vervolgpartijen vernemen de deelnemers op het toernooi. Bericht van eventuele uitloting ontvangen de deelnemers uiterlijk in week 24 van 2019 per e-mail.
 15. Op zaterdag en zondag wordt om 09.00 uur gestart en op de overige dagen beginnen de partijen om 18.00 uur. Na 22.30 uur hoeven geen partijen meer te worden begonnen. Er wordt gespeeld op de 6 gravelbanen en twee Matchclay banen van Tennisvereniging Hoorn. ’s Avonds kan gespeeld worden bij kunstlicht. In verband met weersomstandigheden of calamiteiten kan de toernooileiding besluiten uit te wijken naar de tennishal met tapijtbanen en/of besluiten van het spelen van verkorte sets en beslissend puntensysteem.
 16. Er wordt gespeeld met KNLTB goedgekeurde gele Wilson US open tennisballen.
 17. Er wordt per onderdeel minimaal 1 prijs beschikbaar gesteld.
 18. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, tijdens de partijen gekleed te gaan in algemene aanvaarde tenniskleding en het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op gravel/tapijtbanen.
 19. De deelnemer is verplicht zich minstens 15 minuten voor aanvang van zijn partij bij de toernooileiding te melden. Een deelnemer dient binnen 10 minuten na afroep door of namens de toernooileider speelklaar op de baan te staan.
 20. In het geval, waarin deze toernooibepalingen niet voorzien, beslist de toernooileiding.

Tennistoernooi : Social Blue Open 2019
Toernooiorganisator : T.V. Hoorn
Tennispark : Sportcentrum Hoorn, Holenweg 14A, 0229-216855
Toernooileider : Ricardo Sleeckx, 06-40945962, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bondsgedelegeerde : Onno Noordegraaf, 06-14608384

 

Back to Top